VAC. HEPATITE A (VIRUS INATIV)-AVAXIM

SANOFI-AVENTIS

vacinas

Vacina.

Apresentações.

Ser. x 1 ds x 0.5ml. IM Inj Susp. ct c/10 FA x 5ml. Ped. Ser. ct c/1 x 1 ds x 0.5ml.

Princípios Ativos de Vac. Hepatite A (virus Inativ)-avaxim

Laboratório que produce Vac. Hepatite A (virus Inativ)-avaxim