RIVAROXABANA SANOFI MEDLEY (GENÉRICO)

SANOFI MEDLEY

rivaroxabana

Antitrombótico.

Apresentações.

10mg Comp. rev ct bl al pl pvc tr x 10. 10mg Comp. rev ct bl al pl pvc tr x 30. 15mg Comp. rev ct bl al pl pvc tr x 30. 20mg Comp. rev ct bl al pl pvc tr x 30.

Princípios Ativos de Rivaroxabana Sanofi Medley

Patologias de Rivaroxabana Sanofi Medley

Laboratório que produce Rivaroxabana Sanofi Medley