PEMETREXEDE ACCORD (GENÉRICO)

ACCORD

pemetrexede

Citostático.

Apresentações.

Liof. 100mg Inj. Po ct fa vd inc x 10ml. Liof. 100mg Inj. Po ct fa c/5 vd inc x 10ml. Liof. 100mg Inj. Po ct fa c/10 vd inc x 10ml. Liof. 500mg Inj. Po ct fa

Princípios Ativos de Pemetrexede Accord

Patologias de Pemetrexede Accord

Laboratório que produce Pemetrexede Accord