LIPOXEN

NEO QUÍMICA

orlistate

Antiobesidade.

Apresentações.

120mg Caps. gel dura ct bl al pla x 42. 120mg Caps. gel dura ct bl al pla x 84.

Princípios Ativos de Lipoxen

Patologias de Lipoxen

Laboratório que produce Lipoxen