CELECOXIBE TEUTO (GENÉRICO)

TEUTO BRAS.

celecoxibe

Antiinflamatório.

Apresentações.

100mg Caps. dura ct bl al pla x 20. 200mg Caps. dura ct bl al pla x 10. 200mg Caps. dura ct bl al pla x 15. 200mg Caps. dura ct bl al pla x 30.

Princípios Ativos de Celecoxibe Teuto

Patologias de Celecoxibe Teuto

Laboratório que produce Celecoxibe Teuto