BENZOILMETRONIDAZOL PRATI,DONAD (GENÉRICO)

PRATI,DONADUZZI

benzoilmetronidazol

Antiparasitário.

Apresentações.

40mg /ml sus or ct cx 50 fr pla amb x 100ml + 50cp med (EH). 40mg /ml sus or ct fr plas amb x 100ml + CP MED. 40mg /ml sus or cx 50 fr plas amb x 80ml + 50 CP MED(EH).

Princípios Ativos de Benzoilmetronidazol Prati,donad

Patologias de Benzoilmetronidazol Prati,donad

Laboratório que produce Benzoilmetronidazol Prati,donad