LOSARTANA POTASSICA VITAMEDIC (GENÉRICO)

VITAMEDIC

losartana

Anti-hipertensivo.

Apresentações.

50mg Comp. rev ct bl al pla x 30, 50mg Comp. rev ct bl al pla x 495 (Emb hosp), 100mg Comp. rev ct bl al pla x 30, 100mg Comp. rev ct bl al pla x 495 (Emb hosp).

Princípios Ativos de Losartana Potassica Vitamedic

Patologias de Losartana Potassica Vitamedic

Laboratório que produce Losartana Potassica Vitamedic