ETORICOXIBE ZYDUS NIKKHO (GENÉRICO)

ZYDUS NIKKHO

etoricoxibe

Analgésico. Antiinflamatório não-esteróide.

Apresentações.

60mg Comp. rev ct bl al al x 7. 60mg Comp. rev ct bl al al x 14. 90mg Comp. rev ct bl al al x 7. 90mg Comp. rev ct bl al al x 14.

Princípios Ativos de Etoricoxibe Zydus Nikkho

Patologias de Etoricoxibe Zydus Nikkho

Laboratório que produce Etoricoxibe Zydus Nikkho